Krátkodobé poistenie auta: Flexibilná a pohodlná voľba pre váš automobil

Krátkodobé poistenie auta sa stáva čoraz obľúbenejším riešením pre mnohých motoristov, ktorí hľadajú flexibilnú a pohodlnú voľbu pre poistenie svojho vozidla. Tento článok sa zameriava na výhody a nevýhody tohto typu poistenia, ako aj na to, pre koho je vhodné.

Čo je krátkodobé poistenie auta?

Krátkodobé poistenie auta je druh poistenia, ktorý pokrýva vozidlo len na obmedzené obdobie. Poistenie je zvyčajne možné uzatvoriť na niekoľko dní, týždňov alebo mesiacov, v závislosti od potrieb poisteného. Je ideálnym riešením pre tých, ktorí potrebujú poistiť svoje vozidlo len dočasne alebo majú špecifické poistné potreby.

Výhody krátkodobého poistenia auta

 • Flexibilita: Krátkodobé poistenie auta umožňuje jeho držiteľom upravovať dĺžku poistného obdobia podľa ich potrieb a plánov. To je veľkou výhodou pre tých, ktorí potrebujú poistiť svoje vozidlo len na určitý čas.
 • Jednoduchosť: Proces uzatvorenia krátkodobého poistenia auta je väčšinou rýchly a jednoduchý. Poistenie je možné získať online alebo cez telefónny kontakt s poisťovňou, často aj bez nutnosti osobnej návštevy.
 • Prispôsobenie: Krátkodobé poistenie auta môže byť prispôsobené konkrétnym potrebám poisteného, napríklad s ohľadom na pokrytie rizík, územnú platnosť alebo výšku poistného plnenia.
 • Výhodná cena: Krátkodobé poistenie auta je často lacnejšie ako celoročné poistenie, pokiaľ ide o celkovú cenu za obdobie, na ktoré je vozidlo poistené.

Nevýhody krátkodobého poistenia auta

 • Vyššia cena na jednotku času: Krátkodobé poistenie auta môže mať vyššiu cenu na jednotku času (napr. na deň) v porovnaní s dlhodobým poistením. Preto je dôležité zvážiť, či je krátkodobé poistenie naozaj vhodné pre vašu situáciu alebo či by ste nakoniec ušetrili viac s dlhodobým poistením.
 • Menšia dostupnosť: Nie všetky poisťovne ponúkajú krátkodobé poistenie auta, čo znamená, že výber môže byť obmedzený a porovnávanie ponúk môže byť náročnejšie.
 • Obmedzenia: Krátkodobé poistenie auta môže mať niektoré obmedzenia, ako napríklad vekové obmedzenia pre vodičov, obmedzenia na typ vozidla alebo maximálnu dĺžku poistného obdobia.

Pre koho je krátkodobé poistenie auta vhodné?

Krátkodobé poistenie auta je ideálne pre ľudí, ktorí:

 • Potrebujú poistiť vozidlo na krátku dobu, napríklad pri prenájme, dovolenke, výlete alebo podujatí.
 • Majú vozidlo, ktoré používajú len príležitostne alebo sezónne, ako sú klasické automobily, karavany alebo motocykle.
 • Chcú poistiť vozidlo, ktoré si požičiavajú od priateľov alebo rodiny, aby ich vlastné poistenie nebolo zaťažené prípadným škodovým udalosťami.
 • Potrebujú dočasne nahradiť svoje súčasné poistenie, napríklad v prípade, že im uplynie platnosť poistenia a ešte neuzatvorili novú zmluvu.

Krátkodobé poistenie auta je výhodným a flexibilným riešením pre mnohých motoristov, ktorí potrebujú dočasné alebo prispôsobiteľné krytie pre svoje vozidlo. Avšak pred uzatvorením takéhoto poistenia je dôležité zvážiť všetky jeho výhody a nevýhody, aby ste si vybrali tú najlepšiu voľbu pre svoju individuálnu situáciu. Nezabudnite porovnať rôzne ponuky a pozorne preštudovať podmienky poistenia, aby ste získali najlepší možný pomer ceny a kvality služieb.

PZP pre traktor

Povinné zmluvné poistenie (PZP) nie je len otázkou osobných automobilov. Toto poistenie sa vzťahuje na všetky motorové vozidlá, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách, vrátane traktorov. Bez ohľadu na to, či vlastníte lesný alebo poľnohospodársky traktor, je dôležité si uvedomiť povinnosť zabezpečiť jeho poistenie.

PZP pre traktory vlastnej výroby

Od 1. septembra 2013 platí zákon, že aj domáce vozidlá, traktory a iné pomocné stroje sa môžu legálne pohybovať po cestách. To znamená, že majitelia takýchto vozidiel sú povinní ich prihlásiť na dopravnom inšpektoráte, ktorý im prideli špeciálne evidenčné číslo vozidla (EČV) typu C. S týmto číslom môže traktor využívať cestné komunikácie a zároveň musí splniť povinnosť uzatvoriť PZP.

EČV typu C je pridelené bez ohľadu na výkon, technický stav alebo vzhľad vozidla. Tieto vozidlá nie sú podrobené technickej ani emisnej kontrole. Avšak, keď sa pohybujú po cestách, musia mať uzatvorené zmluvné poistenie.

Dôvody pre uzatvorenie PZP traktora

Traktory sú silné a mohutné stroje, ktoré vyžadujú zručnosť pri ovládaní. Sú často pomalšie ako ostatné vozidlá na ceste, alebo prepravujú ťažký náklad. Hoci sa na cestách zdržujú len zriedkavo, riziko spôsobenia škody je stále prítomné.

Majitelia traktorov by nemali podceňovať význam PZP. Aj keď s traktorom pracujete hlavne na poli, okolo domu alebo v lese, a na cestách sa pohybujete len zriedka, neuzatvorením PZP neušetríte. PZP pre traktory a iné vozidlá typu C je pomerne lacné, zvyčajne sa pohybuje okolo 25 €. Pre výpočet presnej sumy a zobrazenie konkrétnych ponúk poisťovní môžete využiť online kalkulačku.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) pre traktor je dôležitou súčasťou zodpovednosti majiteľa vozidla. Nielenže zabezpečuje finančnú ochranu v prípade spôsobenej škody, ale tiež pomáha chrániť ostatných účastníkov cestnej premávky a ich majetok.

PZP a stret so zverou: Ako funguje povinné zmluvné poistenie pri nehodách spôsobených zverou

Stret s divou zverou na cestách môže spôsobiť značné škody na vozidle a v niektorých prípadoch aj zranenia osôb. Na Slovensku sa stret s divou zverou na cestách považuje za mimoriadnu udalosť, ktorá môže byť pokrytá rôznymi druhmi poistenia. V tomto článku sa pozrieme na to, ako funguje povinné zmluvné poistenie (PZP) pri nehodách spôsobených zverou a aké ďalšie poistenie by ste mali zvážiť.

PZP a škody spôsobené zverou

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré musia mať majitelia všetkých motorových vozidiel na Slovensku. Hlavným účelom PZP je pokryť škody spôsobené tretím stranám v prípade dopravnej nehody. Avšak, v prípade stretu so zverou, PZP nepokrýva škody na vlastnom vozidle.

Havarijné poistenie a stret so zverou

Ak chcete mať pokryté škody na vlastnom vozidle pri nehodách spôsobených zverou, mali by ste zvážiť havarijné poistenie. Havarijné poistenie je dobrovoľné poistenie, ktoré pokrýva škody na vlastnom vozidle v dôsledku rôznych udalostí, vrátane stretu so zverou. Pri uzavretí havarijného poistenia si pozorne preštudujte podmienky a rozsah krytia, aby ste vedeli, či sú škody spôsobené zverou v rámci poistenia zahrnuté.

Ako postupovať pri stretu so zverou

Ak sa ocitnete v situácii, kedy ste narazili do zvery, postupujte nasledovne:

 1. Zastavte vozidlo a zabezpečte miesto nehody (zapnite výstražné svetlá, použite výstražný trojuholník).
 2. Skontrolujte, či niekto nie je zranený a ak je to potrebné, zavolajte záchranársku službu alebo políciu.
 3. Ak je to možné a bezpečné, odfotite miesto nehody, škody na vozidle a zviera, ktoré ste zranili alebo usmrtili.
 4. Kontaktujte svoju poisťovňu a informujte ich o nehode. Podľa pokynu a poistenia, ktoré máte, vám poisťovňa poskytne pokyny na ďalší postup.
 5. Vyplňte a podajte požadované dokumenty svojej poisťovni, ako napríklad oznámenie o škodovej udalosti, fotky z miesta nehody a prípadne záznam z polície.
 6. Poisťovňa vyhodnotí vašu požiadavku a rozhodne o vyrovnaní škody. Ak máte havarijné poistenie, ktoré pokrýva škody spôsobené zverou, mali by ste dostať náhradu za škody na vozidle. V prípade, že máte iba PZP, škody na vlastnom vozidle nebudú pokryté.

Čo si treba dať pozor pri uzavretí havarijného poistenia

 • Rozsah krytia: Uistite sa, že havarijné poistenie, ktoré uzatvárate, pokrýva škody spôsobené zverou. Niektoré poisťovne môžu mať obmedzený rozsah krytia alebo ponúknuť dodatočné krytie za príplatok.
 • Cena: Ceny PZP sa môžu líšiť medzi jednotlivými poisťovňami. Porovnajte ponuky rôznych poisťovní, aby ste našli najlepšiu cenu pre vaše potreby.
 • Poistná suma: Pri uzavretí havarijného poistenia sa uistite, že poistná suma je dostatočná na pokrytie škôd, ktoré by mohli vzniknúť pri nehode spôsobenej zverou.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) nepokrýva škody na vlastnom vozidle pri nehodách spôsobených zverou. Pre pokrytie takýchto škôd by ste mali zvážiť uzavretie havarijného poistenia. Pri výbere havarijného poistenia dávajte pozor na rozsah krytia, cenu a poistnú sumu. V prípade stretu so zverou postupujte podľa uvedených pokynov a kontaktujte svoju poisťovňu, aby ste čo najrýchlejšie vyriešili škodovú udalosť.

PZP na prívesný vozík

Ak vlastníte prívesný vozík, je dôležité mať k dispozícii dostatočné poistenie. Zákony v mnohých krajinách vyžadujú, aby každé vozidlo malo aspoň minimálnu úroveň poistenia, ktorá sa nazýva povinné zmluvné poistenie (PZP). V tomto článku sa pozrieme na to, čo je PZP a prečo je dôležité mať ho pre vašu prívesný vozík.

Čo je PZP?

PZP je zmluvné poistenie, ktoré pokrýva zodpovednosť za škody, ktoré spôsobíte iným osobám pri používaní vášho vozidla. Toto poistenie je povinné pre každé motorové vozidlo v mnohých krajinách vrátane Slovenska. PZP zvyčajne kryje škody na majetku, zdravie a životy iných osôb.

Prečo potrebujem PZP pre prívesný vozík?

Ak vlastníte prívesný vozík a používate ho na cesty, mali by ste mať PZP, ktoré pokrýva zodpovednosť za škody, ktoré váš prívesný vozík spôsobí iným osobám. Aj keď váš prívesný vozík nie je poháňaný samostatne, stále predstavuje riziko pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Ak by sa stalo nešťastie, kde by ste boli zodpovední za škody na majetku alebo zranenia iných osôb, vaše PZP by mohlo pokryť tieto náklady.

Čo zahrňuje PZP pre prívesný vozík?

PZP pre prívesný vozík by malo pokrývať zodpovednosť za škody, ktoré váš prívesný vozík spôsobí iným osobám. Toto poistenie by malo kryť náklady na opravu alebo výmenu majetku poškodeného pri nehode, ako aj náklady na liečenie zranených osôb a prípadne aj dávky na kompenzáciu v prípade úmrtia. Každé poistenie môže mať vlastné obmedzenia a výluky, takže sa uistite, že presne viete, čo vaše poistenie zahŕňa.

Ako získať PZP pre prívesný vozík?

Väčšina poisťovní ponúka PZP pre prívesné vozíky, takže stačí kontaktovať vašu poisťovňu a zistiť, aké možnosti máte k dispozícii. Poisťovne môžu ponúkať rôzne druhy PZP s rôznymi úrovňami krytia a príplatkami. Môžete tiež porovnávať ceny a pokrytie rôznych poisťovní, aby ste sa uistili, že získate najlepšiu ponuku.

Pri nákupoch PZP pre prívesný vozík by ste mali brať do úvahy faktory, ako sú výška poistného, úroveň krytia a výluky. Väčšina poisťovní ponúka možnosť prispôsobiť si poistenie podľa vašich potrieb. Ak máte špecifické požiadavky, ako napríklad poistenie nákladu alebo poistenie proti krádeži, mali by ste sa s poisťovňou poradiť, aby sa vám zabezpečila primeraná úroveň krytia.

Je dôležité si uvedomiť, že PZP nie je jediným poistením, ktoré môžete mať pre svoj prívesný vozík. Existujú aj ďalšie druhy poistenia, ktoré by vám mohli byť užitočné, ako napríklad poistenie proti krádeži alebo poistenie nákladu. Rovnako ako pri výbere PZP, aj pri výbere týchto druhov poistenia by ste mali zvážiť vaše potreby a prispôsobiť si poistenie podľa nich.

PZP pre prívesný vozík je dôležité mať, aby ste mali pokrytie zodpovednosti za škody, ktoré môže váš prívesný vozík spôsobiť iným osobám. Pri výbere PZP pre prívesný vozík by ste mali zvážiť úroveň krytia a výluky, aby ste si zabezpečili primerané poistenie pre svoje potreby. Rovnako ako pri výbere PZP, aj pri výbere ďalších druhov poistenia by ste mali zvážiť vaše potreby a prispôsobiť si poistenie podľa nich.

PZP na motocykel

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré musia mať majitelia všetkých motorových vozidiel na Slovensku, vrátane motocyklov. Toto poistenie chráni majiteľa motocykla pred finančnými nárokmi tretích strán v prípade dopravnej nehody. V tomto článku sa dozviete viac o PZP pre motocykle, ako ho uzavrieť a na čo si dať pozor pri výbere poistenia.

Základné informácie o PZP pre motocykle

PZP pre motocykle funguje podobne ako PZP pre osobné automobily. Jeho hlavným účelom je pokryť škody spôsobené tretím stranám v prípade nehody. PZP pre motocykle pokrýva náklady na:

 1. Opravu poškodeného vozidla alebo majetku
 2. Liečbu zranených osôb
 3. Prípadné náhrady za bolesť, utrpenie alebo stratu príjmu zranených osôb

Ako uzavrieť PZP pre motocykel

Ak chcete uzavrieť PZP pre váš motocykel, postupujte nasledovne:

 1. Vyberte si poisťovňu: Na Slovensku pôsobí niekoľko poisťovní, ktoré ponúkajú PZP pre motocykle. Porovnajte ponuky rôznych poisťovní a vyberte si tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a finančným možnostiam. Cena povinného zmluvného poistenia sa môže líšiť medzi poisťovňami aj v desiatkach percent.
 2. Pripravte si potrebné dokumenty: Predtým, ako navštívite poisťovňu alebo jej webovú stránku, pripravte si všetky potrebné dokumenty, ako napríklad:
  • Technický preukaz motocykla
  • Osobný doklad (občiansky preukaz alebo pas)
  • Prípadne doklad o vodičskom oprávnení (v prípade, že poisťovňa požaduje informácie o skúsenostiach vodiča)
 3. Vyplňte žiadosť o PZP: Navštívte pobočku vybranej poisťovne alebo jej webovú stránku a vyplňte žiadosť o PZP pre váš motocykel. Uveďte všetky požadované údaje, ako sú údaje o motocykli, vaše osobné údaje a údaje o vodiččskom oprávnení (ak je to potrebné).
 4. Zaplaťte poistné: Po vyplnení žiadosti o PZP budete musieť zaplatiť poistné. Suma poistného závisí od rôznych faktorov, ako napríklad druh motocykla, jeho výkon, vek a skúsenosti vodiča. Poistné môžete zaplatiť v hotovosti, platobnou kartou alebo bankovým prevodom, v závislosti od preferencií poisťovne.
 5. Dostanete doklad o PZP: Po úspešnom uzavretí PZP a zaplatení poistného vám poisťovňa vystaví doklad o PZP (poistná zmluva, zelená karta alebo potvrdenie o platbe). Tento doklad musíte mať pri sebe pri jazde na motocykli, pre prípad kontroly polície alebo v zahraničí.

Čo si treba dať pozor pri výbere PZP pre motocykel

 • Cena: Ceny PZP sa môžu líšiť medzi jednotlivými poisťovňami. Porovnajte ponuky rôznych poisťovní, aby ste našli najlepšiu cenu pre vaše potreby.
 • Ponuka dodatočných krytí: Niektoré poisťovne ponúkajú dodatočné krytia, ako napríklad poistenie odcudzenia, havarijné poistenie, asistenčné služby alebo poistenie vodiča. Zvážte, či by ste chceli mať tieto dodatočné krytia a zistite, či ich poisťovňa ponúka v rámci PZP alebo ako samostatný produkt.
 • Zákaznícky servis a rýchlosť vybavenia škôd: Pozrite sa na recenzie a hodnotenia poisťovní, aby ste zistili, ako rýchlo a efektívne vybavujú škodové udalosti a aký majú prístup k zákazníkom.

PZP pre motocykel je dôležitým poistením, ktoré zabezpečuje finančnú ochranu pre vás a tretie strany v prípade dopravnej nehody. Uzavretie PZP pre váš motocykel je jednoduchý proces, ktorý zahŕňa výber poisťovne, vyplnenie žiadosti a zaplatenie poistného. Pri výbere PZP pre motocykel je dôležité zohľadniť cenu, dodatočné krytia a kvalitu zákazníckeho servisu. Uistite sa, že máte vždy pri sebe doklad o platnom PZP, aby ste moh

Overenie PZP: Ako skontrolovať platnosť povinného zmluvného poistenia

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonom stanovené poistenie pre všetkých majiteľov motorových vozidiel na Slovensku. Je dôležité, aby každý vodič zabezpečil, že jeho vozidlo je poistené v súlade so zákonom. V prípade, že vodič jazdí bez platného PZP, hrozia mu pokuty alebo dokonca zákaz prevádzky vozidla. Preto je dôležité pravidelne overovať platnosť svojho PZP. V tomto článku sa pozrieme na to, ako overiť PZP na Slovensku.

Overenie PZP online

V súčasnosti je najjednoduchší a najrýchlejší spôsob, ako overiť platnosť PZP, cez internet. Nasledujte tieto kroky:

 1. Navštívte webovú stránku registra PZP: Prvým krokom je navštíviť oficiálnu webovú stránku registra PZP na Slovensku (https://www.skp.sk/). Táto stránka slúži ako centrálne miesto pre overovanie platnosti PZP.
 2. Zadajte údaje o vozidle: Na webových stránkach registra PZP nájdete vyhľadávací formulár. Zadajte požadované údaje o vozidle, ako napríklad evidenčné číslo alebo číslo rámu.
 3. Kontrola výsledkov: Po zadaní údajov stlačte tlačidlo „Overiť“ a zobrazia sa výsledky. Výsledky ukážu, či je vozidlo poistené, v ktorej poisťovni a do kedy je PZP platné.

Ďalšie možnosti overenia PZP

Okrem online overovania existujú aj ďalšie spôsoby, ako zistiť platnosť PZP:

 1. Kontaktovanie poisťovne: Môžete sa obrátiť priamo na svoju poisťovňu telefonicky, e-mailom alebo osobne, aby ste zistili, či je vaše vozidlo poistené a aká je platnosť PZP.
 2. Overenie prostredníctvom poisťovacieho sprostredkovateľa: Ak ste svoje PZP uzavreli prostredníctvom poisťovacieho sprostredkovateľa, môžete sa na neho obrátiť s žiadosťou o overenie platnosti PZP.

Dôležité upozornenia

 • Uistite sa, že máte vždy pri sebe doklad o platnom PZP (poistná zmluva, zelená karta alebo potvrdenie o platbe) pri jazde automobilom. V prípade kontroly polície alebo v zahraničí je potrebné preukázať platné PZP.
 • Nezabudnite si poznačiť dátum platnosti PZP, aby ste predišli jazde s neplatným poistením. V prípade, že Vám končí PZP, buďte pripravení na jeho predĺženie alebo uzavretie novej zmluvy s inou poisťovňou. Odporúčame si spraviť výpočet ceny PZP.
 • Ak ste nedávno kúpili alebo predali vozidlo, uistite sa, že nový majiteľ má platné PZP. Pri kúpe vozidla od iného majiteľa je potrebné uzavrieť novú zmluvu o PZP.

Overenie PZP je dôležitým krokom, ktorý by mal urobiť každý majiteľ vozidla, aby sa uistil, že jeho vozidlo je poistené v súlade so zákonom. Online overenie je rýchly a pohodlný spôsob, ako zistiť platnosť PZP, ale v prípade potreby môžete využiť aj iné možnosti, ako kontaktovanie svojej poisťovne alebo poisťovacieho sprostredkovateľa. Udržiavajte si svoje PZP v platnosti a jazdite bezpečne na slovenských cestách.

Výpoveď PZP: Ako ukončiť svoje povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonom stanovené poistenie pre majiteľov motorových vozidiel na Slovensku. PZP pokrýva škody spôsobené tretím stranám pri dopravnej nehode. V niektorých prípadoch sa však môže stať, že majiteľ vozidla bude chcieť zrušiť svoje PZP. Či už ide o predaj vozidla, jeho odstavenie, alebo prechod na inú poisťovňu, existuje niekoľko dôvodov, prečo sa môže rozhodnúť ukončiť svoje PZP. V tomto článku sa pozrieme na to, ako postupovať pri výpovedi PZP na Slovensku.

Dôvody na výpoveď PZP

Majiteľ vozidla môže mať niekoľko dôvodov na výpoveď PZP, ako napríklad:

 1. Predaj vozidla
 2. Odstavenie vozidla z premávky
 3. Zmena poisťovne
 4. Vyhlásenie vozidla za totálnu škodu
 5. Export vozidla

Postup pri výpovedi PZP

Ak sa rozhodnete ukončiť svoje PZP, postupujte nasledovne:

 1. Kontaktujte svoju poisťovňu: Informujte poisťovňu o svojom záujme zrušiť PZP. Poisťovňa Vám poskytne informácie o potrebných krokoch a dokumentoch, ktoré musíte predložiť.
 2. Vyplňte výpovedný formulár: Poisťovňa Vám poskytne výpovedný formulár, ktorý musíte vyplniť a podpísať. V tomto formulári uveďte dôvod výpovede a dátum, kedy chcete PZP ukončiť.
 3. Predložte potrebné doklady: Poisťovňa môže požadovať rôzne doklady, ako napríklad:
  • Potvrdenie o odhlásení vozidla z evidencie vozidiel
  • Zmluvu o kúpe vozidla novým majiteľom
  • Potvrdenie o odstavení vozidla z premávky
  • Zmluvu o prechode PZP na inú poisťovňu
 4. Odošlite výpoveď a dokumenty: Odošlite vyplnený výpovedný formulár a požadované doklady na adresu svojej poisťovne. Môžete to urobiť osobne, poštou alebo e-mailom, v závislosti od preferencií poisťovne.
 1. Počkajte na potvrdenie: Poisťovňa spracuje vašu výpoveď a zruší vaše PZP. Potvrdenie o ukončení PZP obvykle doručia písomne alebo e-mailom.
 2. Ukončenie PZP a vrátenie poistného: Poisťovňa môže vrátiť časť poistného za nevyužitý čas poistenia, ak to bolo zaplatené za celý rok. Vrátenie poistného závisí od konkrétnych podmienok poisťovne.

Dôležité upozornenia

 • Pri výpovedi PZP dbajte na dodržanie výpovednej lehoty. Zákonná výpovedná lehota je 1 mesiac pred koncom poistného obdobia. V prípade, že výpoveď podáte neskôr, môže byť PZP automaticky predĺžené o ďalšie poistné obdobie.
 • Ak predávate vozidlo, nezabudnite novému majiteľovi oznámiť, že je potrebné uzavrieť nové PZP. V opačnom prípade môže byť nový majiteľ vozidla pokutovaný za jazdu bez platného PZP. Prípadne nech si porovná cenu PZP online.
 • Pri zmene poisťovne nezabudnite uzavrieť nové PZP pred ukončením existujúceho PZP, aby ste neporušili povinnosť mať vozidlo poistené.

Výpoveď PZP je proces, ktorý môže byť potrebný z rôznych dôvodov. Dôležité je dodržať správny postup a všetky požiadavky svojej poisťovne, aby ste predišli problémom a pokutám. Pri výpovedi PZP nezabudnite mať na pamäti svoje povinnosti a zabezpečiť, že vozidlo bude naďalej poistené v súlade so zákonom, pokiaľ je to potrebné.

Havarijné poistenie: Ako chrániť svoje vozidlo

Havarijné poistenie je dobrovoľný typ poistenia, ktorý chráni váš automobil pred škodami spôsobenými nehodami, krádežou, požiarom a ďalšími nebezpečnými situáciami. Na Slovensku je havarijné poistenie výhodou pre majiteľov áut, pretože im pomáha pri náhrade škôd, ktoré môžu vzniknúť pri nečakaných udalostiach. V tomto článku sa pozrieme na výhody havarijného poistenia, ako si ho zabezpečiť a aké sú základné pojmy spojené s týmto typom poistenia.

Čo pokrýva havarijné poistenie?

Havarijné poistenie zahŕňa ochranu pre váš automobil v prípade, že sa stane obeťou niektorej z týchto situácií:

 1. Doplnkové pokrytie pri dopravnej nehode
 2. Krádež alebo pokus o krádež
 3. Požiar
 4. Vandalizmus
 5. Poveternostné škody (napr. búrka, povodeň)
 6. Zrážka so zverou

Ako zabezpečiť havarijné poistenie

Na Slovensku je veľa poisťovní, ktoré ponúkajú havarijné poistenie. Pre zabezpečenie havarijného poistenia pre svoje vozidlo je potrebné urobiť nasledujúce kroky:

 1. Porovnať ponuky poisťovní: Navštívte webové stránky rôznych poisťovní alebo sa obráťte na ich zástupcov, aby ste získali ponuky pre váš automobil.
 2. Zvážte rozsah pokrytia: Vyberte si rozsah poistenia, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám a rozpočtu.
 3. Posúďte spôsobilosť zliav: Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy pre bezpečnostné zariadenia, dobrý jazdný záznam alebo vernosť poisťovni.
 4. Vyplňte žiadosť o poistenie: Po výbere poisťovne a rozsahu pokrytia vyplňte žiadosť o havarijné poistenie.
 5. Zaplaťte poistné: Po schválení žiadosti uhradíte poistné a získate potvrdenie o uzavretí havarijného poistenia.

Základné pojmy havarijného poistenia

 1. Franchíza – Je točiastka, ktorú musí poistník zaplatiť pri každej škode, než poisťovňa začne pokryť náklady na opravu alebo náhradu. Franchíza môže byť pevná alebo percentuálna z celkovej hodnoty škody.
 2. Suma poistenia – Je to maximálna čiastka, ktorú poisťovňa zaplatí pri náhrade škody na vozidle. Suma poistenia zvyčajne zodpovedá trhovej hodnote vozidla.
 3. Povinné zmluvné poistenie (PZP) – Je to zákonom stanovený typ poistenia, ktorý pokrýva škody spôsobené tretím stranám. Havarijné poistenie je dobrovoľný doplnok k PZP.
 4. Bonus-malus systém – Je to systém zliav a prirážok, ktorý sa používa pri výpočte poistného pre havarijné poistenie. Bonusy sú zľavy, ktoré poistník získava za bezproblémové jazdenie, zatiaľ čo malusy sú prirážky za škodové udalosti.
 5. Celková strata – Pojem, ktorý sa používa v prípade, ak oprava vozidla nie je ekonomicky opodstatnená alebo je vozidlo nenávratne stratené (napr. krádež). V takom prípade poisťovňa vyplatí poistníkovi hodnotu vozidla pred udalosťou.

Havarijné poistenie je na Slovensku dôležitým nástrojom na ochranu vozidla pred rôznymi nepredvídateľnými udalosťami. Pre správne zabezpečenie vozidla havarijným poistením je potrebné zvážiť svoje potreby, rozpočet a porovnať ponuky od rôznych poisťovní. Havarijné poistenie pridáva vrstvu istoty a ochrany nad rámec povinného zmluvného poistenia, čo môže byť kľúčové pre majiteľov vozidiel, ktorí chcú chrániť svoju investíciu do automobilu.

PZP cena

Auto môžete poistiť aj online

Súčasná doba je pre bežných ľudí finančne náročná na toľko, že každý hľadá čo najlacnejší produkt na trhu, nech už ide o hocičo. Problémom môže byť, ak žiadateľ vyhľadáva vynikajúcu kvalitu za čo najlacnejšie, kedy minimálne jedna z požiadaviek nie je uspokojená. Ak však potrebujete zabezpečiť vaše auto, odporúčame vám online zistenie PZP ceny na uzavripzp.sk. Tá vám jednoznačne zobrazí tú najlepšiu a najlacnejšiu ponuku, keďže daná stránka spolupracuje len s overenými a serióznymi poisťovňami.

Prečo práve online?

Pokiaľ sa rozhodujete, akým spôsobom a kde poistiť vaše vozidlo, mali by ste vyskúšať povinné zmluvné poistenie online. V súčasnosti je to najúspornejšia metóda požiadania časovo aj finančne. Namiesto toho, aby ste chodili osobne do pobočiek, čo by vám zabralo aj niekoľko hodín času z viacerých voľných dní, sa vám núka jednoduchšia možnosť. A tou je zistiť si jednotlivé ponuky pomocou internetového pripojenia. Keďže väčšina z dnešnej populácie už touto, niekedy vymoženosťou, disponuje, z domu resp. od hocikadiaľ s pripojením si viaceré ponuky s ich cenovými ohodnotením zistíte do niekoľkých sekúnd.

Ak ale chcete ušetriť maximum peňazí a vášho času, mali by ste využiť porovnanie ceny PZP. Funguje vďaka online kalkulačke a jeho úlohou je zobraziť vám všetky dostupné ponuky spolu. Preto, aby ste sa mohli rozhodnúť ľahšie a s minimálnou časovou a finančnou stratou. V tomto prípade sa môžete baviť skutočne o ušetrených hodinách a ušetrených stovkách eur.

Porovnanie PZP vám určite zobrazí to najlacnejšie a najlepšie na trhu. Hlavne ak na to využijete stránku, na ktorú vás odkazujeme vyššie vo zvýraznenom slovnom spojení. Nemusíte sa báť, že by bolo nejako obmedzené, pretože je dostupné pre každé vozidlo, pre každú značku a model.

Rýchle porovnanie a PZP cena

Aká je PZP cena?

Porovnanie PZP online je také rýchle preto, lebo vám stačí vypísať len jeden formulár, na základe ktorého sa výsledky vygenerujú. Formulár pozostáva z troch častí. V prvej treba vypísať údaje o vozidle. V druhej o majiteľovi vozidla. Tretia časť obsahuje doplnenie takých údajov, ktoré by mohli pozitívne ovplyvniť cenu výslednú poistného. Môžete si aj spraviť overenie vďaka Uzavripzp.

Pri každej a jednej kolónke je dôležité, aby ste vypísali údaje faktograficky správne. Aj to môže ovplyvniť cenu povinného zmluvného poistenia. Ak by ste sa rozhodli pre nejakú ponuku z porovnania, hoci ste zadali nesprávne údaje, tak bude zmluva neplatná. Pri údajoch o vozidle je nutné napísať napr.:

 • objem a výkon motora,
 • najväčšia prípustná hmotnosť,
 • prevádzková hmotnosť,
 • rok výroby atď.

V druhej časti sa bude požadovať, aby ste napr. uviedli:

Tretia časť obsahuje také otázky, ako napr. či máte dieťa do 15 rokov, účet v OTP banke atď. Po vypísaní dokument odošlite a do niekoľkých sekúnd budete mať na obrazovke výsledky online porovnania a zistíte aká je PZP cena. Ak ste v UK, tak nasledujte tento návod. Taktiež je aj zľava pre dôchodcov.

Akých vozidiel sa to týka?

Ako viete, PZP sa netýka len auta, ale aj iných vozidiel, ako sú motocykle, prípojné vozidlá, dodávky atď. Ide teda o motorové, ale aj nemotorové vozidlá, ale aj o vozidlá s evidenčným číslom, či niektoré bez neho. Ak si nie ste istý, či sa táto povinnosť vzťahuje aj na vaše vozidlo, opýtajte sa kompetentných. Prípadne si prečítajte zákon o povinnom zmluvnom poistení.

Čo ak moje vozidlo nemá poistenie?

Ak ste si PZP s dobrou cenou neuzatvorili, nech už je dôvod akýkoľvek, vozidlo by ste nemali používať. Mohli by ste to veľmi rýchlo oľutovať. Jazda s nepoisteným vozidlom by vás mohla vyjsť aj na niekoľko stoviek eur. Pritom za samotné ročné poistenie by ste zaplatili len niekoľko desiatok eur (závisí aj od typu vozidla). To isté sa deje vtedy, ak by ste si nevšimli, že platnosť vašej zelenej karty, už skončila. Práve táto karta slúži ako dôkaz toho, že tento typ zabezpečenia vlastníte.

Najhorší prípad by nastal vtedy, keby ste nariadenia ignorovali, s nepoisteným autom jazdili a nabúrali by ste. Nielenže bude na vašich nákladoch zaplatiť všetky škody, ktoré ste spôsobili, a to aj iným vozidlám, ale nevyhnete sa ani vysokej pokute. Môže dosiahnuť až niekoľko miliónov eur. Výška tejto pokuty nie je vôbec prehnaná, môžete si ju overiť aj v zákone o PZP.

Zbytočne neriskujte

Ak teda povinné zmluvné poistenie auta resp. iného vozidla ešte stále nemáte, vyskúšajte aj hneď bezplatné porovnanie online. Po zadaní údajov do formulára a po jeho odoslaní vám budú zobrazené vaše ponuky, o ktoré môžete aj ihneď požiadať. Stačí kliknúť na tú „vyvolenú“ ponuku. Doplníte mail a vašu poštovú adresu a do niekoľkých sekúnd vám bude na mail doručená potvrdzujúca správa so zmluvou, podmienkami, údajmi na zaplatenie a dočasnou zelenou kartou, ktorú si môžete okamžite vytlačiť a ktorá vám povoľuje legálnu jazdu na vašom vozidla. Platí však len 30 dní, preto si túto dobu odsledujte a faktúru zaplaťte čo najskôr. Po evidovaní platby vám bude domov odoslaná originál zelená karta. Tá platí na takú dobu, na akú ste si tento produkt uzatvorili.

Skutočne, PZP cena je tá najjednoduchšia, najrýchlejšia a najlacnejšia práve online. A to pre každého, kto hľadá tento typ produktu, o ktorom sa môžete dočítať aj na tejto stránke.

Ponuky životného poistenia jednotlivých poisťovní s porovnaním parametrov

Porovnajte jednotlivé produkty poisťovníKoľko máte rokov resp. ako starý sa cítite? Jedni majú 20, ale cítia sa, akoby mali každú chvíľu umrieť, iní, životom ošľahaní 50-níci sa môžu stále cítiť v rozkvete. Hovorí sa, že všetko je o psychike. Čo však psychika nemôže ovplyvniť sú rôzne nehody prípadne hodina smrti každého a jedného tvora na tejto zemi. Samozrejme, za predpokladu, že neveríte na „voodoo“.

V dnešnom článku vám, bohužiaľ, nevieme povedať konkrétny recept na to, ako sa týmto situáciám vyhnúť, vieme však zmierniť vašu bolesť, prípadne bolesť vašich blízkych, ktorá by sa znásobila, ak by bolo potrebné dôsledky z neočakávanej udalosti platiť z ich vlastného vrecka. Práve túto situáciu sa snaží sceliť životné poistenie na zivotnapoistka.sk, kde nájdete ponuky jednotlivých poisťovní s porovnaním parametrov. Stačí, ak si na označené spojenie kliknete a hneď budete na danú stránku presmerovaný.

Prečo investovať do tohto produktu?

Životné poistenie je produkt, do ktorého sa oplatí investovať z dvoch hľadísk. Z prvého hľadiska je to výborná investícia kvôli rodine v prípade smrti poisteného. To znamená, že ak osoba, ktorá bola poistená, zomrie, pozostalým resp. osobe, ktorú pozostalá osoba v zmluve určila, budú vyplatené určité finančné prostriedky, ktorých výška je taktiež zmluvne stanovená. Táto vyplatená suma je určená predovšetkým na výdavky spojené s poslednou rozlúčkou. Niektorí si totiž neuvedomujú, koľko to môže stať a že sú tieto hodnoty vyčísliteľné až v tisícoch eur. Pokiaľ nepatríte k finančne zabezpečenej rodine, takýto výdavok vás môže zruinovať, prípadne zadlžiť na dlhú dobu. Prípadne si prečítajte príslušný zákon.

V predošlom odseku sme sa bavili primárne o základom type tohto produktu, ktorý poisťuje smrť. Druhé hľadisko výhodnej investície predstavuje taká situácia, kedy si poistená osoba svoj poistný balík rozšírila o nejaké špeciálne udalosti, ktoré nemusia hneď skončiť smrťou. V tom prípade slúži rozšírené životné poistenie ako finančná pomoc pri platení rôznych zdravotných úkonov, zotavovania sa atď.

Typy tohto zabezpečenia

Už z predchádzajúcich riadkov ste si mohli domyslieť, že životné poistenie sa už neobmedzuje len na udalosti spojené so smrťou, ale tento základný balík si môžete rozšíriť o rôzne pripoistenia, či dokonca o sporenie. Aby ste lepšie vedeli, o čo ide, predstavíme vám to trošku bližšie.

Rizikové životné poistenie je klasické zabezpečenie rodiny pre prípad smrti poistenej osoby. Odporúča sa, aby si ho zabezpečila každá osoba, ktorá je živiteľom rodiny, teda hlavne taká, v ktorej rodine sú hlavne neplnoleté deti, pretože v prípade smrti živiteľa rodiny by bolo všetko na ťarchu práve im.

Pripoistenia

Pokiaľ plánujete zabezpečiť vašu rodinu pre prípad vašej smrti, možno vám napadlo zabezpečiť aj seba, a možno aj opäť vašu rodinu, ak by sa stalo niečo, čo by hneď nemuselo spôsobiť vašu smrť, ale čo by bolo finančne náročnejšie. V základe možno základné životné poistenie rozšíriť o 5 poistných udalostí: úraz, choroba, invalidita, strata zamestnania, no do zmluvy môžete pridať resp. pripoistiť aj iných členov domácnosti, napr. deti.

Kapitálové a investičné životné poistenie už zaraďujeme k zložitejším typom tohto produktu, kedy nie je predmetom len samotné zabezpečenie smrti prípadne inej poistnej udalosti, ale už aj sporenie. Rozdiel v týchto dvoch typoch je hlavne v tom, kto určuje, kde budú vaše vklady investované. V prvom type je to poisťovňa, ktorá ich investuje do bezpečných dlhopisov, čo má za následok len pomalé zhodnocovanie, ktoré je však isté. Zárukou zisku by mala byť TUM alebo technická úroková miera, čo je číslo určujúce váš základný zisk po dobu jedného roka. Toto číslo určuje štát.

Čo sa týka investičného životného poistenia, to, kam budú vaše vklady investované určujete vy. Môžete si zvoliť, či ich investujete do bezpečných dlhopisov, do akcií alebo do oboch. Samozrejme, táto voľba je riskantnejšia a pokiaľ nie ste v oblasti profesionál, tak ťažko si môžete byť istý vysokým zhodnotením vami kúpených akcií. Ďalším faktom je, že aj majster sa vie potknúť, takže hovoriť o nejakej istote je veľmi diskutabilné, aj keď nie bezpredmetné.

Ak by sme však mali vyjadriť náš názor, nie sme zástancami životného poistenia so sporením, pretože jednotlivé poisťovne si účtujú vysoké poplatky, ktoré síce nemusíte splácať vo faktúre, ale automaticky si ich sťahujú z vašich vkladov, a teda zo zaplatených splátok. To má za následok, že do plusu v sporení sa dostanete až po niekoľkých rokoch investovania. Ak by ste teda chceli sporenie ukončiť skôr, ako uplynie zmluvná doba, môžete byť veľmi nemilo prekvapený, že ste si našetrili len veľmi málo, v horšom prípade vôbec nič. Vždy, keď máte v úmysle ukončiť zmluvu sporiaceho produktu, opýtajte sa na jeho odkupnú hodnotu, aby ste vedeli, na čom reálne ste.

Vyberte si to najvhodnejšie pre Vás - onlineTo najlepšie na trhu vďaka porovnaniu online

To najlepšie životné poistenie vám sprostredkuje hore zmienená stránka, ktorá vám vie bezplatne a online urobiť porovnanie ponúk viacerých poisťovacích spoločností, a to všetko len vďaka jedinému nástroju, akým je kalkulačka. To, že je to skutočne výborná ponuka dosvedčí aj fakt, že nemusíte strácať hodiny času chodením po rôznych poisťovniach a zisťovaním ich cenových ponúk. Do niekoľkých minút máte k dispozícii presný rozpis mnohých ponúk, ktoré vám budú vygenerované len ak vypíšete formulár na hore uvedenej stránke.

Okrem toho stránka obsahuje bezplatnú pomoc odborníka, ktorého sa môžete pýtať na čokoľvek z danej oblasti. Osobne pozná praktiky a taktiky rôznych poisťovní, keďže pre niektoré aj pracoval. Takže nielen kalkulačka online, ale aj on vám vie objektívne odporučiť takú spoločnosť a také najlepšie životné poistenie, aby vám čo najviac vyhovovalo. Možno ste skeptický voči spôsobu, ktorý vám zamedzuje prístup k osobnému kontaktu s pracovníkom spoločnosti, a preto neviete, na čom ste. Aj preto je toto poradenstvo bezplatné. Kto vám vie poradiť lepšie než objektívny profesionál?

Platenie poistného

Tento produkt je platný, kým riadne splácate všetko, ako máte. Môžete si sami zvoliť, či chcete platiť mesačne, ročne alebo v iných intervaloch. Aby sa však uskutočnené poistné udalosti mohli ľahko vyriešiť, je nutné, aby ste na termíny splátok nezabúdali. Ak si zabezpečíte len základné rizikové životné poistenie, vaše splátky by mali byť nižšie, ako keby ste si k nemu pridali rôzne pripoistenia prípadne sporenie.

Ponuky životného poistenia jednotlivých poisťovní s porovnaním parametrov sú najlepšie a najpresnejšie na hore uvedenej stránke a viac informácií o tejto problematike sa dozviete, aj keď si kliknete tu.

Posts navigation

1 2
Scroll to top